Leg og fortælling med sygehusets effekter kan skabe historier.

DSC_0126.jpg
IMG_1047.jpg

H.C Andersens børnehospital har i samarbejde med Kunstner Anne-Mette Sørensen fra Kulturkadencen i Aarhus udviklet ideen til en sanseudstilling for børn og forældre med sygehusets effekter – kaldet ”Effektkunst”.

Udstillingen er opsat på Eventyrgangen H.C. Andersens Børnehospital d. 20.9.

På udstillingen er sygehus effekter i en sammenhæng sat ind i små lukkede klare akrylkasser. Forbinding har forvandlet sig til et langt gardin, sprøjter sammensat som en skyline, slangerne forvandlet til en røgsky og handsken en uhyggelig hånd, der er spærret inde i glasbur.

Formålet med udstillingen er, at børn og forældre kan møde effekterne synligt og at der gennem udstillingen skabes nye fortællinger om noget som indlagte og ambulante børn og deres familier ofte møder.

Udstillingen kan give nye vinkler på hospitalverdenen, som kan medvirke til nye samtaler børn og forældre imellem. ”Leg” med effekternes fortælling kan bidrage til børnenes og forældrenes gode og positive møde med hospitalet.

Udstillingen er støttet af Ernst B. Sund fonden og er udviklet på grundlag af workshop med børn på H.C. Andersen Børnehospital. 

 På foto ses sygeplejerske Mette Thelborg der sammen med Anne-Mette Sørensen undersøger udstillingen.

 

Nyt Projekt - Projekt Ny leg med det kendte.

20180119_092210.jpg

Kulturkadencen v. Anne-Mette Sørensen udfører her i vinter 2018 med støtte fra Børnekulturhus Aarhus et 5 ugers projekt i Smilehullet, Tranbjerg Dagtilbud. Anne-Mette skal give vuggestuen ideer til, hvordan de bruger alrum og legeplads på nye måder i dagligdagen, så der kan skabes nye lege og rum. Vuggestuen har ialt 42 børn tilknyttet. 

Projektet afsluttes med et visuelt læringskatalog, som pædagogerne efterfølgende kan bruge i arbejdet med børnene. 

Leg med rum og indretning

I sidste uge lavede jeg en "lege og puslevæg" til en af børnehavens stuer i D.I.I. Spiloppen i Tranbjerg Dagtilbud. Her kan børnene lege med små plusplus på væg, så der næsten kan komme små malerier ud af det. Eller bygge med legoklodser med 3D effekt på legopladen. Den 4. i rækken, tegnepladen kan bruges til at sætte friske nye stykker papir op - eller som her, børnenes tegning af edderkop. Aktiviteten er en del af Projekt "Ny leg med det kendte", som er støttet af Børnekulturhus Aarhus.

WP_20150407_03_39_47_Pro.jpg
WP_20170915_08_26_00_Pro.jpg

Ny viden tilført kulturkadencen.

Certifikat_Anne-Mette (2).jpg

Kulturkadencen er en virksomhed, der ved mange opgaver ligger i et krydsfelt mellem socialt arbejde og kulturarbejde. Indehaver Anne-Mette Sørensen har nu taget en certificeret instruktøruddannelse indenfor børneomsorg og kan nu være med til at at sætte flere ord og erfaringer ind i forhold til at styrke omsorgspraksis i organisationer overfor udsatte børn og unge. 

Fairstart uddannelsen byder bl.a. ind med, at professionelle skal styrke arbejdet og fokus på højne livsglæden hos børn og unge. Endvidere skal relationsarbejdet i fokus, hvor de professionelle kan blive opmærksom på tilstande hos børn og unge, som er gl. reaktionsmønstre skabt i kølvandet på svigt. Uddannelsen tilbyder metoder og tryg base model, som de professionelle direkte kan bruge til at styrke det daglige arbejde med at opbygge og fastholde udvikling hos udsatte børn og unge. 

STU vejledere i Aarhus Kommune har modtaget supervision og undervisning i programmet. 

SE her, hvad én af vejlederne har fået ud af forløbet på ialt 5 supervisionsgange. 

Leg nyt med det kendte.

Spiloppen - D.I.I. i Tranbjerg og Kulturkadencen har i samarbejde modtaget bevilling fra Børnekulturhus Aarhus til et 3. mdr. projekt med overskriften "Leg nyt med det kendte".

Projektmager og kreativ igangsætter Anne-Mette Sørensen vil et antal timer om ugen lave små forandringer i vuggestuen og børnehavens rum og miljø, som skal være med til at skabe nye lege, inspiration og nye ideer til hvordan "rum i rummet" og nye aktiviteter med kendte legeting kan skabe fornyet engagement, fordybelse og nye lege i børnegrupper.  

Formålet med projektet er også, at igangsætte forandringer, som med enkle virkemidler direkte kan videreføres af personalet i dagtilbuddet efter projektet er afsluttet. 

"Lad legen begynde...."

Fondsmidler til udviklingsprojekt på HC Andersens Børnehospital.

I samarbejde med HC Andersen Børnehospital i Odense vil Kulturkadencen her i foråret 2017 igangsætte udvikling af et antal effektinstallationer for børn, som skal skal hænge i lægens undersøgelsesrum. Installationerne vil udvikles i samarbejde med indlagte børn, hvor sygehusets effekter indgår i nye figurer etc. (sprøjter, masker mv).

Effektinstallationerne vil have til formål, at børnene ved undersøgelser vil have noget sjovt og anderledes at kigge på, samtidig med at lægen gennem installationer måske lettere kan igangsætte kommunikation med børnene ud fra børnenes livsverden. 

Projektet er indtil videre støttet med 50.000 kr. fra Ernst B. Sund Fonden. 

 

 

 

 

 

Sprøjte og Maske på tur - trykt og klar til sygehusenes børneafdelinger.

Her til morgen ankom den længe ventede bog - "Sprøjte og maske på tur", som distribueres gratis til sygehusenes børneafdelinger i hele DK. Sprøjte og Maske forvandler sig og tager på weekendtur rundt i den store verden, hvor der sker lige lovligt meget, men som de klarer på bedste vis med brug af fantasien. Bogens udvikling og produktion er støttet af "Den A.P. Møllerske Støttefond, Toyota Fonden og Dorte Enid og Viggo Carstensens Fond.

Omslag - bog

Omslag - bog

Maske bruger plastichandsken og forvandler sig til Superman. Kan nu flyve sammen med sprøjte ind over storbyen.

Maske bruger plastichandsken og forvandler sig til Superman. Kan nu flyve sammen med sprøjte ind over storbyen.

Så meget fylder 1000 bøger. 

Så meget fylder 1000 bøger. 

Udstillingskoncept for Børn i Vita Park Odder.

Kulturkadencen har i samarbejdet med Vita Park, Tandplejen og Sundhedsplejen i Odder udviklet et udstillingskoncept/Sanseudstilling for børn mellem 4-8 år i de gl. operationsstuer/gang i Vita Park.

De gl. operationsstuer bliver på ny sat i spil som eksperimenterende rum for børn, hvor børn kan få nye erfaringer om kroppen og selv lege og eksperimentere med effekter, der normalvis forbindes med noget smertefuldt.  

Udstillingen forventes afholdt i 2. halvår af 2017, hvor alle børn i aldersgruppen i Odder og omegn inviteres til at deltage.  

Kulturkadencen v. Anne-Mette Sørensen er Projektleder og Kunstner på udstillingen.  

 

Introduktionskurser i Horsens og Randers Kommune.

I marts måned afholdes introduktionskurser i "Play-talk" konceptet i Horsens og Randers Kommunes Familieteams. 

På billedet fra Horsens Kommune arbejder en gruppe rådgivere med kuffertens materialer og caseeksempler. 

Visuelle materialer#kommunikation udsatte børn#play-talk kufferten#introduktionskursus#play-talk.dk

Når ordene ikke rækker.

 

Nu er hjemmesiden Play-talk.dk online. 

"Play-talk" materialekuffert til samtale med udsatte børn

 

Terapeut, Supervisor og underviser Solveig Grønborg og Socialrådgiver, Projektmager og underviser Anne-Mette Sørensen har brugt 20 års erfaring indenfor det æstetiske, pædagogiske og terapeutiske felt til at sammensætte en materialekuffert og introduktionspamflet, som målrettet henvender sig til Socialrådgivere, vejledere og andre som kommer ud i familier, hvor problemerne kan være "usynlige" og børnene "tavse".

Kufferten og materialerne møder børnene i deres velkendte univers (legen) og gennem brug af materialerne kan den gode samtale bedre opstå.

Vores hjemmeside www.play-talk.dk  er nu online, hvor de forskellige materialetyper er beskrevet, herunder også med caseeksempler.  

Her i foråret 2016 kommer vi gerne uforpligtende ud til organisationer og institutioner og præsenterer kufferten, samt dens muligheder i arbejdet med udsatte børn.

Bestil et uforpligtende møde på MAIL eller tlf. 26203224

 

Nyt projekt i samarbejde med Horsens og Randers Kommune.

Pressemedd.

WP_20151105_10_16_07_Pro.jpg

Udsatte børn kan i kraft af store udfordringer have ekstra svært ved at finde ordene eller udtrykke sig verbalt.

Kulturkadencen har i samarbejde med Terapeut Solveig Grønborg udviklet en materialekuffert, som via rekvisitter og visuelle billeder kan gøre samtaler mellem udsatte børn i målgruppen 4-10 år og Socialrådgivere i kommuner lettere og mere fyldestgørende.

Familieafdelinger i Randers og Horsens Kommune deltager i foråret 2016 med at afprøve kufferter med henblik på at få erfaringer med, hvordan kufferterne medfølgende introduktion til brug kan styrke Socialrådgivernes kommunikation med udsatte børn og bibringe vigtige informationer om barnets velbefindende i familien, skolen eller i andre relationer.

I foråret udbydes der uforpligtende og gratis info om projektet til kommuner og andre aktører, som arbejder med udsatte børn og som kunne være interesseret i at høre mere om materialekufferten og indhøstede erfaringer.

Aarhus Kommune har meldt sig – kunne det være noget for Jer, så skriv gerne på kontakt@annemettesorensen.dk eller ring gerne på 26203224.  

Source: /blog/2015/12/1/Play-talk-kuffert

Katja spiller for børn i Malling Dagtilbud

Her sidst i november spiller Katja for de 2½ -4 årige børn i Malling Dagtilbud.

Katja's Fortælleshow vil indeholde leg og bevægelse, samt små korte fortællinger, som dannes ud fra rekvisitter og den medbragte Fortælleterning med billeder på. I showet vil børnene også lære lidt om tal og prikker på terningen, og hvordan man kan trylle :-).

Til showet udvikles der en særlig fortælleterning, som kan udvide "terningens muligheder" for leg og læring. Fortælleterningen skal i januar 2016 i praktik i en børnehave,  hvor et lærings- og legekatalog til brug af terningen for de 2-6 årige skal afprøves. 

Kulturkadencen har modtaget støtte fra Børnekulturhus Aarhus til udvikling af Fortælleterning og introduktion, samt shows i Malling Dagtilbud. 

 

  

Source: www.kulturkadencen.com/blog/2015/11/13/kat...