Leg nyt med det kendte.

Spiloppen - D.I.I. i Tranbjerg og Kulturkadencen har i samarbejde modtaget bevilling fra Børnekulturhus Aarhus til et 3. mdr. projekt med overskriften "Leg nyt med det kendte".

Projektmager og kreativ igangsætter Anne-Mette Sørensen vil et antal timer om ugen lave små forandringer i vuggestuen og børnehavens rum og miljø, som skal være med til at skabe nye lege, inspiration og nye ideer til hvordan "rum i rummet" og nye aktiviteter med kendte legeting kan skabe fornyet engagement, fordybelse og nye lege i børnegrupper.  

Formålet med projektet er også, at igangsætte forandringer, som med enkle virkemidler direkte kan videreføres af personalet i dagtilbuddet efter projektet er afsluttet. 

"Lad legen begynde...."

Fondsmidler til udviklingsprojekt på HC Andersens Børnehospital.

I samarbejde med HC Andersen Børnehospital i Odense vil Kulturkadencen her i foråret 2017 igangsætte udvikling af et antal effektinstallationer for børn, som skal skal hænge i lægens undersøgelsesrum. Installationerne vil udvikles i samarbejde med indlagte børn, hvor sygehusets effekter indgår i nye figurer etc. (sprøjter, masker mv).

Effektinstallationerne vil have til formål, at børnene ved undersøgelser vil have noget sjovt og anderledes at kigge på, samtidig med at lægen gennem installationer måske lettere kan igangsætte kommunikation med børnene ud fra børnenes livsverden. 

Projektet er indtil videre støttet med 50.000 kr. fra Ernst B. Sund Fonden. 

 

 

 

 

 

Sprøjte og Maske på tur - trykt og klar til sygehusenes børneafdelinger.

Her til morgen ankom den længe ventede bog - "Sprøjte og maske på tur", som distribueres gratis til sygehusenes børneafdelinger i hele DK. Sprøjte og Maske forvandler sig og tager på weekendtur rundt i den store verden, hvor der sker lige lovligt meget, men som de klarer på bedste vis med brug af fantasien. Bogens udvikling og produktion er støttet af "Den A.P. Møllerske Støttefond, Toyota Fonden og Dorte Enid og Viggo Carstensens Fond.

Omslag - bog

Omslag - bog

Maske bruger plastichandsken og forvandler sig til Superman. Kan nu flyve sammen med sprøjte ind over storbyen.

Maske bruger plastichandsken og forvandler sig til Superman. Kan nu flyve sammen med sprøjte ind over storbyen.

Så meget fylder 1000 bøger. 

Så meget fylder 1000 bøger. 

Udstillingskoncept for Børn i Vita Park Odder.

Kulturkadencen har i samarbejdet med Vita Park, Tandplejen og Sundhedsplejen i Odder udviklet et udstillingskoncept/Sanseudstilling for børn mellem 4-8 år i de gl. operationsstuer/gang i Vita Park.

De gl. operationsstuer bliver på ny sat i spil som eksperimenterende rum for børn, hvor børn kan få nye erfaringer om kroppen og selv lege og eksperimentere med effekter, der normalvis forbindes med noget smertefuldt.  

Udstillingen forventes afholdt i 2. halvår af 2017, hvor alle børn i aldersgruppen i Odder og omegn inviteres til at deltage.  

Kulturkadencen v. Anne-Mette Sørensen er Projektleder og Kunstner på udstillingen.  

 

Introduktionskurser i Horsens og Randers Kommune.

I marts måned afholdes introduktionskurser i "Play-talk" konceptet i Horsens og Randers Kommunes Familieteams. 

På billedet fra Horsens Kommune arbejder en gruppe rådgivere med kuffertens materialer og caseeksempler. 

Visuelle materialer#kommunikation udsatte børn#play-talk kufferten#introduktionskursus#play-talk.dk

Når ordene ikke rækker.

 

Nu er hjemmesiden Play-talk.dk online. 

"Play-talk" materialekuffert til samtale med udsatte børn

 

Terapeut, Supervisor og underviser Solveig Grønborg og Socialrådgiver, Projektmager og underviser Anne-Mette Sørensen har brugt 20 års erfaring indenfor det æstetiske, pædagogiske og terapeutiske felt til at sammensætte en materialekuffert og introduktionspamflet, som målrettet henvender sig til Socialrådgivere, vejledere og andre som kommer ud i familier, hvor problemerne kan være "usynlige" og børnene "tavse".

Kufferten og materialerne møder børnene i deres velkendte univers (legen) og gennem brug af materialerne kan den gode samtale bedre opstå.

Vores hjemmeside www.play-talk.dk  er nu online, hvor de forskellige materialetyper er beskrevet, herunder også med caseeksempler.  

Her i foråret 2016 kommer vi gerne uforpligtende ud til organisationer og institutioner og præsenterer kufferten, samt dens muligheder i arbejdet med udsatte børn.

Bestil et uforpligtende møde på MAIL eller tlf. 26203224

 

Nyt projekt i samarbejde med Horsens og Randers Kommune.

Pressemedd.

WP_20151105_10_16_07_Pro.jpg

Udsatte børn kan i kraft af store udfordringer have ekstra svært ved at finde ordene eller udtrykke sig verbalt.

Kulturkadencen har i samarbejde med Terapeut Solveig Grønborg udviklet en materialekuffert, som via rekvisitter og visuelle billeder kan gøre samtaler mellem udsatte børn i målgruppen 4-10 år og Socialrådgivere i kommuner lettere og mere fyldestgørende.

Familieafdelinger i Randers og Horsens Kommune deltager i foråret 2016 med at afprøve kufferter med henblik på at få erfaringer med, hvordan kufferterne medfølgende introduktion til brug kan styrke Socialrådgivernes kommunikation med udsatte børn og bibringe vigtige informationer om barnets velbefindende i familien, skolen eller i andre relationer.

I foråret udbydes der uforpligtende og gratis info om projektet til kommuner og andre aktører, som arbejder med udsatte børn og som kunne være interesseret i at høre mere om materialekufferten og indhøstede erfaringer.

Aarhus Kommune har meldt sig – kunne det være noget for Jer, så skriv gerne på kontakt@annemettesorensen.dk eller ring gerne på 26203224.  

Source: /blog/2015/12/1/Play-talk-kuffert

Katja spiller for børn i Malling Dagtilbud

Her sidst i november spiller Katja for de 2½ -4 årige børn i Malling Dagtilbud.

Katja's Fortælleshow vil indeholde leg og bevægelse, samt små korte fortællinger, som dannes ud fra rekvisitter og den medbragte Fortælleterning med billeder på. I showet vil børnene også lære lidt om tal og prikker på terningen, og hvordan man kan trylle :-).

Til showet udvikles der en særlig fortælleterning, som kan udvide "terningens muligheder" for leg og læring. Fortælleterningen skal i januar 2016 i praktik i en børnehave,  hvor et lærings- og legekatalog til brug af terningen for de 2-6 årige skal afprøves. 

Kulturkadencen har modtaget støtte fra Børnekulturhus Aarhus til udvikling af Fortælleterning og introduktion, samt shows i Malling Dagtilbud. 

 

  

Source: www.kulturkadencen.com/blog/2015/11/13/kat...

Blogside - Kreativitet og inklusion

Kulturkadencen har med gode tilbagemeldinger afholdt et kursus i Kreativitet og inklusion i Børnehaven Lemming ved Silkeborg. På baggrund af gode erfaringer udbydes der her på hjemmesiden en ny blog, som italesætter forskellige aspekter af, hvordan kreativitet gennem rum, aktivitet og kommunikation kan bidrage til at højne inklusion og anerkendelse af særlige børn. 

Blogemner publiceres løbende og opslåes gennem kulturkadencens facebookside og Linkedin. 

Blog

Kurser til skoler og Børnehaver om Kreativitet og inklusion kan rekvireres hos Kursusmaker.dk

Bevilling af støtte fra Børnekulturhus Aarhus

Scenografi til show - Katja's Fortælleshow. 

Scenografi til show - Katja's Fortælleshow. 

Kulturkadencen har modtaget 50% støtte fra Børnekulturhus Aarhus til at gennemføre 4 fortælleshows for de 2½ - 4 årige i Malling Dagtilbud. Malling Dagtilbud betaler ligeså 50% af udgifter til show. 

I forbindelse med Fortælleshows udvikles der en prototype på en fortælleterning,  som kombinerer den traditionelle terning med et kreativt islæt. Fortælleterningen vil kunne bruges til  leg og læring for børn ml. 2 ½ til 5 år.  

Tak til Børnekulturhus Aarhus for økonomisk støtte, både til shows og udvikling af Fortælleterning incl. inspirationshæfte.   

 

 

Formidlingtiltag støttet - Børnebog til indlagte børn på sygehuse

Superman flyver hen over storbyen. Transformeret Maske med dingenoter + plastichandske.   

Superman flyver hen over storbyen. Transformeret Maske med dingenoter + plastichandske. 

 

A.P. Møllerske Støttefond har endnu engang støttet tiltag til formidling på Sygehusenes Børneafdelinger. Fonden har bevilliget 50.000 kr. til at igangsætte udvikling af en børnebog til børn ml. 4-8 år, som italesætter sprøjten og masken på nye måder gennem fantasi og fortælling. Vi takker endnu engang for støtten. 

 

Source: Sprøjte og maske på tur

Kreativitet og inklusion

KREATIVITET OG INNOVATION.  Hvordan kan særlige børn opleves, hvis vi ser det ud fra kreativitetens og innovationens synsvinkel? Hvordan kan det Særlige+ udmønte sig i højere grad i hverdagens arbejde med særlige børn frem for øget fokus på diagnose, det begrænsende og til tider besværlige.

Udpluk af pamflet "Kreativitet og inklusion", (s. 2 og 3) som udgives i forbindelse med kurser i daginstitution og skoler. (16 sider ialt) 

1 dags kurser kan rekvireres hos Kursusmaker.dk

Source: kreativitet og inklusion

Kreativitet og inklusion.

I september måned afholder Kulturkadencen gennem Kursusmaker heldagskurset: "Kreativitet og inklusion af særlige børn" hos Børnehuset i Lemming ved Silkeborg. 

Kortfattet vil kursusdagen indeholde nogle tanker på, hvad særlige børn reagerer ekstra stærkt på – følelser, det usagte, stemninger og hvordan rum og kontakt  kan skabes, så fundamentet for tillid og kontakt er optimalt.

Endvidere vil kurset fokusere på; Hvordan det kreative rum og aktivitet kan bruges, så børn, der er særlige (sensitive, specielle, skæve) kan føle sig anerkendt og set af de voksne + kammerater. 

- og som helhed betragtet - hvordan kan "kreativ tænkning" øge vores tendens til at tænke muligheder frem for begrænsninger. 

Ved interesse kan kurset rekvireres gennem Kursusmaker

 

skulptur/trappe lavet af et 5 årigt barn i børnehaven under projekt "Leg og ide" - innovationsprojekt for børn i børnehave (støttet af Børnekulturhus Aarhus).  

skulptur/trappe lavet af et 5 årigt barn i børnehaven under projekt "Leg og ide" - innovationsprojekt for børn i børnehave (støttet af Børnekulturhus Aarhus).  

Fondtildeling til nye Fortælleshows og formidling til sundhedspersonale på sygehuse.

Kulturkadencen har aktuelt modtaget 50.000 kr. fra Harboe Fonden og 50.000 fra Edith og Godfred Kirk Christiansens Fond, samt 10.000 kr. fra Susi og Peter Robinsohns Fond til at fortsætte med Fortælleshows på Sygehuse for indlagte børn. Tildelingen vil også blive brugt til Fortælleformiddage og pamflet henvendt til sundhedspersonale, hvor ansatte vil blive styrket og inspireret i at bruge visuelle billeder og eventyrfortællinger i sygeplejen.  

Vi takker mange gange fondene for støtte. 


 


 

Undervisning på ÅBEN DIALOG

Kulturkadencen  v. Anne-Mette Sørensen underviser medio maj 4 hold a' 25 kursister på efteruddannelses-forløbet "Åben dialog" under Aarhus Kommune. Åben dialog er en 2 årig uddannelse i relations- og netværksarbejde. 

Med titlen "under ordene" skal kursister gennem dialog og oplevelse med papir, farver og pensel opnå indsigt i kommunikationens aspekter under ordene, herunder hvordan processen og arbejdet med det sanselige kan øge bevidstheden om egen kommunikation, mens også set i forholdet til den anden og fællesskabet.  

Kurset afholdes på Brandbjerg Højskole.  

  

 

Fortælling i børnehøjde i sundhedsplejen

Hvordan kan sygehusets sundhedspersonale arbejde med fantasien og fortællingen som metode, når de skal stikke børn eller give maske på?' Via inspirationsmateriale og oplæg tager Kulturkadencen i maj og juni til Roskilde og Kolding Sygehus, hvor sundhedspersonale styrkes i at bruge visuelle billeder og eventyrfortællinger i sundhedsplejen med mindre børn. 

Oplæg og materiale er støttet af A.P.Møller og Hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til Almene formål. 

Der var engang en gammel dame, som elskede at tage på udflugt. Når hun gik tur havde hun ofte sin lille kyse på for at skærme sig selv for vejr og vind. En dag på sin tur så hun et mærkeligt fartøj, der stod midt ude i det grønne og pegede sin spids lige op mod himlen. Sådan et fartøj havde den gamle dame aldrig set før. Måske skulle det på en rejse, og så ville den gamle dame gerne med. Men det var nu ikke så let for.....