Undersøgelse - grundlaget for innovation.

Børnene kan det, vi voksne kan det også, Undersøge - men det kræver at vi tør gå ud hvor løsninger ikke findes. Hvor vi bliver tvunget til at gå i dialog med os selv, diskutere  hvad og hvorfor dette er interessant eller ikke. 

Det kræver tid, men også en portion vilje at turde ideen, for formen ligger os oftest tættere. Det vi er opdraget til, det vi umiddelbar først ser og de standarder medier etc. præsenterer os for dagligt. Ideernes verden ligger ofte bagved, i dybden eller ved siden af. I det felt hvor vi undres. 

For at udbygge og bevare innovationsevnen skal vi blive ved med at undersøge. Her kan vi ikke stille os tilfreds med en ydre form som andre af forskellige grunde har valgt som det rigtige. Vores utilfredshed kan være den bedste grobund for innovation, og derfor er det måske så svært. Principielt bliver vi nødt til at gå ud i det åbne rum, hvor vi tør stille alt til forhandling. Hvor vi tør miste eller vinde. Derfor kræver det at vi bruger vores vilje som modsvar til alle de lette løsninger der ligger i det umiddelbare felt. 

At arbejde med innovation og kreativitet er lige så meget en personlig rejse som det er en faglig tanke. Når vi bevæger os ind på det felt at undersøge hvad innovation betyder i tanke, handling, undersøgelse og indhold så finder vi et nyt svar der leder til et nyt spørgsmål,. Når vi forandrer vil vores værdier ændre sig. Tiderne vil skifte og vi vil følge med fordi afsøgning af indhold er så meget mere spændende at skabe end en færdig form. Så vil vores sind kvittere og følge med. Vi vil mærke hvem vi selv er og skabe noget unikt ud fra det grundlag. 

Den proces skaber livsglæde, entusiasme og håb, Er det så dårlig en vision??