Kursus "Kreativitet og inklusion af børn med særlige behov.

Kursus: Kreativitet og inklusion af børn med særlige behov

Afholdes af Kursusmaker.dk, hvor jeg underviser.

TIlbydes institutioner og skoler i hele DK. 

Hvordan kan særlige børn imødekommes og anerkendes ved at arbejde med ideer, nærvær og fortælling.

Det kreative rum giver mulighed for at skabe større grad af fri udfoldelse til børn med særlige behov. Ved at arbejde bevidst med inspirerende rum og miljøer, opstillinger, opmærksomhed og skæve påhit kan den voksne styrke tilknytningen og deltagelsen børnene og den voksne imellem. Det kreative rum kan med de rette elementer højne grundlaget for at skabe et inkluderende fællesskab.

Kurset vil styrke deltageren i at arbejde ideorienteret og modigt med genbrugsmaterialer, fortællinger og scenografier. Endvidere vil deltageren få større indsigt i, hvordan der kan skabes "ro" ved at skabe et spændende og inspirerende kreative rum med muligheder for børn med et højt aktivitets-  og spontanitetsniveau.

Anne-Mette Sørensen er projektmager og billedkunstner. Hun har i undervisningen særligt fokus på selve idéerne og processen, samt hvilke tilgange der kan være fremmende i forhold til inklusion af børn med særlige behov.

Datoer og tilmelding

16. januar 2014 kl. 09.00 - 16.00  Aarhus (http://superdiscountweb.net/Kursus_tilmelding.aspx?KursusNr=219)

23. januar 2014 kl. 09.00 - 16.00  København (http://superdiscountweb.net/Kursus_tilmelding.aspx?KursusNr=220