Projekt "Leg og Ide" i Børnehuset Østerskov

Indehaver og Kunstner Anne-Mette Sørensen har i samarbejde med Børnehuset Østerskov i Malling udviklet et innovationsprojekt for børn med titlen "Leg og Ide" - innovation i børnehøjde.

Projektet løber over 4 måneder og skal inspirere børn og voksne til at arbejde med at udvikle nye produkter, maskiner, landskaber, og legeplads ved at bruge genbrugsprodukter, herunder defekte og aflagte materialer fra bl.a. lokale virksomheder. 

Samtidig skal der indrettes et depot for børn og voksne, hvor dette at udvikle nye ideer, lege og produkter sættes i fokus. Projektet har også som fokus på at inkludere børn med særlige behov i nye legegrupper.

Projektet er støttet under ordningen "Hel kunstner til halv pris" af Børnekulturhus Aarhus og afsluttes med en evaluering.

Se mere om Anne-Mettes ide og projektet med børn på Børnekulturhus Aarhus hjemmeside:


Source: http://www.boernekulturaarhus.dk/da/Kultur...