Kursus til pædagogisk personale i vuggestuen - "Grib historien - om fortællinger og nærvær med vuggestuebørn"

I samarbejde med KursusMaker udbydes kursus til pædagogisk personale i vuggestuen - "Grib historien - fortællinger og nærvær med vuggestuebørn".

Kurset vil omhandle; hvordan vi kan udvide og udvikle nye fortællinger og lege med kendt materiale fra vuggestuen ex. bondegården, bamser, bøger og køkkenting.  

Vi vil arbejde med mimik, kropssprog, farver og bevægelse for at styrke sanselighed og nærvær i kontakten med det enkelte barn og børnene som gruppe. Vi vil bruge metoder fra fortælling, scenografi,  dramatik, gestik og kunst for at få ny inspiration og ideer til at tage direkte med hjem til brug i praksis. 

Der kræves ingen kunstneriske eller kreative forudsætninger for at deltage på kurset -kun interesse og åbenhed.

Kurset kan indtil videre købes som hjemkøbskursus til institutionen og det forventes der senere udbydes tilmeldingskurser for individuel interesserede.

Læs mere om kurset på følgende link

KursusMaker