Kreativitet og inklusion af særlige børn.

Hvordan kan vi bruge "det kreative rum" til at skabe større succes med inklusion af særlige børn. Hvordan er det min oplevelse af et reflekteret kreativt rum kan skabe børn med større overskud, mere glæde og lyst til tilpasning. Det inspirerende kreative rum tilbyder en omvendt tanke til omvendte børn ved at imødekomme særlige børns iderigdom og følsomhed før vi socialiserer. Læs vedhæftede blog som videregiver nogle af de erfaringer jeg har fra hverdagen som autodidakt Kunstner, pædagog og ideudvikler.  

Blog om det kreative rum og inklusion af særlige børn.  

Hjemkøbskursus hos Kursusmaker.dk til pædagoger om Kreativitet og inklusion.