Potentialet i det uformlige - Innovationens grundelement.

Hvis vi arbejder med kreative processer vil det uformlige og ustyrlige være komponenter, der er nødvendige at indtage for at udvide det kreative og innovative felt. Hvis vi kun arbejder med at noget skal være pænt og genkendeligt vil den kreative proces aldrig overraske os for alvor eller skabe en ny udvikling, tanke eller produkt. Processen viser sig også hurtigt kedelig, fordi der simpelthen ikke er nok udfordring i bare at forsøge at efterligne eller sammensætte noget efter bestemte  mønstre. Det er dog også en del af kreativiteten, men langt fra hovedparten og det mulige potentiale, som findes i den udvidede kreativitet.

Den udvidede kreativitet har ingen svar på forhånd eller umiddelbart lette tilgange. Den kræver et bevidst valg om at gå i dybden med noget der opleves interessant og så tro på det. Improvisere sig frem, arbejde grundigt med det der opleves og føles rigtigt og turde erkende det begrænsede valgs begrænsende effekt.

Hvordan finder jeg man så frem til det uformlige? Ved at lade være med hele tiden at være formåls-søgende. Ved at lade være med at bruge hovedparten af sin tid på at søge det accepterede, det konkrete, det praktiske, det håndterbare, det fornuftige, det konventionelle. Prøve at gå sine egne veje gennem at udtrykke sig fuldstændigt frit og øve sig fremad, gerne ex. i det kreative og måske i sit eget selskab.

Det uformlige er grundlæggende at forsøge sig med, at tage friheden tilbage til sit eget liv. At finde sit eget rum til at afprøve nogle ting, som giver dyb mening. Her kan kunsten og kunstens proces være den metode, som fortæller os det, som ingen har fortalt os endnu.  

I voksenlivet kan der være en lang række af konventioner, som definerer vores liv og som på overfladen definerer "det gode liv". Et bestemt arbejde, karriere, indkomst, rejser, mand, et antal børn etc. Problemet er, at livet efter min mening nedenunder er meget mere mangfoldigt og skævt. Her findes det uformlige, det vibrerende, fleksible, tænksomme og reflekterende, som netop holder livet levende og følsomt. Et til tider besværligt og omtumlet liv. Men det er det konventionelle liv vel også? Der findes ingen let vej, men der findes en bevægelig en af dem. Og det er at lade det uformlige komme til og skabe sin egen form - ikke ved diktion, men ved åbenhed.

Citat: Haruki Murakami - "Kafka på stranden"

....Hvis vi skal kunne forstå vores egen sindstilstand er vi nødt til at lave nye kartotekskort. Vi er nødt til at gøre rent derinde, lufte ud og skifte vand ved blomsterne. 

0012 60x80 cm 2.jpg