Blogside - Kreativitet og inklusion

Kulturkadencen har med gode tilbagemeldinger afholdt et kursus i Kreativitet og inklusion i Børnehaven Lemming ved Silkeborg. På baggrund af gode erfaringer udbydes der her på hjemmesiden en ny blog, som italesætter forskellige aspekter af, hvordan kreativitet gennem rum, aktivitet og kommunikation kan bidrage til at højne inklusion og anerkendelse af særlige børn. 

Blogemner publiceres løbende og opslåes gennem kulturkadencens facebookside og Linkedin. 

Blog

Kurser til skoler og Børnehaver om Kreativitet og inklusion kan rekvireres hos Kursusmaker.dk