Projekt- og innovationsmanual til ProMidt

Forside

Forside

Kulturkadencen har for Produktionsskole Midt, ProMidt udviklet en Projekt- Event og Innovationsmanual, som en medarbejder kan bruge i forbindelse med etablering af en ny Design og Event-linje på skolen. 

Manualen tager udgangspunkt i praksis, men også med nogle overordnede retningslinjer for at skabe gode og holdbare projekter med kvalitet og læring for elever. 

Manualen er udført i et innovativt Rethink-design, som vægter stofligheden og det unikke i formidling. Akkurat det som også er kendetegnende ved gode projekter. 

Kulturkadencen udarbejder Projektmanual til konkrete organisationer og medarbejdere, både i form af specifikke manualer, men også mentorfunktioner til ansatte ved afholdelse af projektforløb.  

 

Uddrag af indhold