Undervisning på ÅBEN DIALOG

Kulturkadencen  v. Anne-Mette Sørensen underviser medio maj 4 hold a' 25 kursister på efteruddannelses-forløbet "Åben dialog" under Aarhus Kommune. Åben dialog er en 2 årig uddannelse i relations- og netværksarbejde. 

Med titlen "under ordene" skal kursister gennem dialog og oplevelse med papir, farver og pensel opnå indsigt i kommunikationens aspekter under ordene, herunder hvordan processen og arbejdet med det sanselige kan øge bevidstheden om egen kommunikation, mens også set i forholdet til den anden og fællesskabet.  

Kurset afholdes på Brandbjerg Højskole.