Formidlingtiltag støttet - Børnebog til indlagte børn på sygehuse

Superman flyver hen over storbyen. Transformeret Maske med dingenoter + plastichandske.    

Superman flyver hen over storbyen. Transformeret Maske med dingenoter + plastichandske. 

 

A.P. Møllerske Støttefond har endnu engang støttet tiltag til formidling på Sygehusenes Børneafdelinger. Fonden har bevilliget 50.000 kr. til at igangsætte udvikling af en børnebog til børn ml. 4-8 år, som italesætter sprøjten og masken på nye måder gennem fantasi og fortælling. Vi takker endnu engang for støtten. 

 

Source: Sprøjte og maske på tur