Fondsmidler til udviklingsprojekt på HC Andersens Børnehospital.

I samarbejde med HC Andersen Børnehospital i Odense vil Kulturkadencen her i foråret 2017 igangsætte udvikling af et antal effektinstallationer for børn, som skal skal hænge i lægens undersøgelsesrum. Installationerne vil udvikles i samarbejde med indlagte børn, hvor sygehusets effekter indgår i nye figurer etc. (sprøjter, masker mv).

Effektinstallationerne vil have til formål, at børnene ved undersøgelser vil have noget sjovt og anderledes at kigge på, samtidig med at lægen gennem installationer måske lettere kan igangsætte kommunikation med børnene ud fra børnenes livsverden. 

Projektet er indtil videre støttet med 50.000 kr. fra Ernst B. Sund Fonden.