Udstillingskoncept for Børn i Vita Park Odder.

Kulturkadencen har i samarbejdet med Vita Park, Tandplejen og Sundhedsplejen i Odder udviklet et udstillingskoncept/Sanseudstilling for børn mellem 4-8 år i de gl. operationsstuer/gang i Vita Park.

De gl. operationsstuer bliver på ny sat i spil som eksperimenterende rum for børn, hvor børn kan få nye erfaringer om kroppen og selv lege og eksperimentere med effekter, der normalvis forbindes med noget smertefuldt.  

Udstillingen forventes afholdt i 2. halvår af 2017, hvor alle børn i aldersgruppen i Odder og omegn inviteres til at deltage.  

Kulturkadencen v. Anne-Mette Sørensen er Projektleder og Kunstner på udstillingen.