Leg nyt med det kendte.

Spiloppen - D.I.I. i Tranbjerg og Kulturkadencen har i samarbejde modtaget bevilling fra Børnekulturhus Aarhus til et 3. mdr. projekt med overskriften "Leg nyt med det kendte".

Projektmager og kreativ igangsætter Anne-Mette Sørensen vil et antal timer om ugen lave små forandringer i vuggestuen og børnehavens rum og miljø, som skal være med til at skabe nye lege, inspiration og nye ideer til hvordan "rum i rummet" og nye aktiviteter med kendte legeting kan skabe fornyet engagement, fordybelse og nye lege i børnegrupper.  

Formålet med projektet er også, at igangsætte forandringer, som med enkle virkemidler direkte kan videreføres af personalet i dagtilbuddet efter projektet er afsluttet. 

"Lad legen begynde...."