Nyt Projekt - Projekt Ny leg med det kendte.

20180119_092210.jpg

Kulturkadencen v. Anne-Mette Sørensen udfører her i vinter 2018 med støtte fra Børnekulturhus Aarhus et 5 ugers projekt i Smilehullet, Tranbjerg Dagtilbud. Anne-Mette skal give vuggestuen ideer til, hvordan de bruger alrum og legeplads på nye måder i dagligdagen, så der kan skabes nye lege og rum. Vuggestuen har ialt 42 børn tilknyttet. 

Projektet afsluttes med et visuelt læringskatalog, som pædagogerne efterfølgende kan bruge i arbejdet med børnene.