Undervisning på ÅBEN DIALOG

Kulturkadencen  v. Anne-Mette Sørensen underviser medio maj 4 hold a' 25 kursister på efteruddannelses-forløbet "Åben dialog" under Aarhus Kommune. Åben dialog er en 2 årig uddannelse i relations- og netværksarbejde. 

Med titlen "under ordene" skal kursister gennem dialog og oplevelse med papir, farver og pensel opnå indsigt i kommunikationens aspekter under ordene, herunder hvordan processen og arbejdet med det sanselige kan øge bevidstheden om egen kommunikation, mens også set i forholdet til den anden og fællesskabet.  

Kurset afholdes på Brandbjerg Højskole.  

  

 

Fortælling i børnehøjde i sundhedsplejen

Hvordan kan sygehusets sundhedspersonale arbejde med fantasien og fortællingen som metode, når de skal stikke børn eller give maske på?' Via inspirationsmateriale og oplæg tager Kulturkadencen i maj og juni til Roskilde og Kolding Sygehus, hvor sundhedspersonale styrkes i at bruge visuelle billeder og eventyrfortællinger i sundhedsplejen med mindre børn. 

Oplæg og materiale er støttet af A.P.Møller og Hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til Almene formål. 

Der var engang en gammel dame, som elskede at tage på udflugt. Når hun gik tur havde hun ofte sin lille kyse på for at skærme sig selv for vejr og vind. En dag på sin tur så hun et mærkeligt fartøj, der stod midt ude i det grønne og pegede sin spids lige op mod himlen. Sådan et fartøj havde den gamle dame aldrig set før. Måske skulle det på en rejse, og så ville den gamle dame gerne med. Men det var nu ikke så let for..... 

Projekt- og innovationsmanual til ProMidt

 Forside

Forside

Kulturkadencen har for Produktionsskole Midt, ProMidt udviklet en Projekt- Event og Innovationsmanual, som en medarbejder kan bruge i forbindelse med etablering af en ny Design og Event-linje på skolen. 

Manualen tager udgangspunkt i praksis, men også med nogle overordnede retningslinjer for at skabe gode og holdbare projekter med kvalitet og læring for elever. 

Manualen er udført i et innovativt Rethink-design, som vægter stofligheden og det unikke i formidling. Akkurat det som også er kendetegnende ved gode projekter. 

Kulturkadencen udarbejder Projektmanual til konkrete organisationer og medarbejdere, både i form af specifikke manualer, men også mentorfunktioner til ansatte ved afholdelse af projektforløb.  

 

Uddrag af indhold

Katja turnerer på sygehuse med fortælleshows.

Katja har samlet en masse rekvisitter på et teater, der skal lukke ned. Rekvisitterne bruger hun igen i nye fortællinger, som hun sammen med børnene finder på. Der var Robotta, som ikke kun komme ud af sin indkøbsvogn. Picasso' forsvundne ur og historien om Babuska, som blev lavet til 5 dukker ud af bare et´ stykke træ. Alle er kommet i knibe og skal hjælpes ved at bruge et af de 3 magiske skrin, den store terning eller nogle af de andre rekvisitter, som Katja har taget med. 

Sanseudstillingen Hist og Her

Sanseudstillingen "Hist og Her" fra Børnekulissen turnerer rundt på biblioteker i Danmark. Kulturkadencen v. Anne-Mette Sørensen har været Kunstner og projektleder på det idemæssige og produktionen af udstillingen. Udstillingen har opnået rigtig god respons - se i vedhæftede link fra Sorø Bibliotek, samt fra Bibliotekarforbundets tidsskrift. 

Link til Bibliotekarforbundets artikel

Link til udtalelse fra Sorø Bibliotek

Link til flere billeder af udstillingen Flickr

billede, kasse.jpg


Det lille improvisationsteater med Katja er snart på banen

Det lille improvisationsteater "Katja finder på..." tager på forårsturne på alle danske sygehuse. Her kan indlagte børn høre historierne om "Køerne på kunstgræs", "Roberta i indkøbskurven" og historien om det "Gyldne ur i Paris".

Børnene kan vælge mellem forskellige ting i kufferter, som kan redde dyr og mennesker ud af forfærdelige kniber. Katja tager bl.a. et et smykkeskrin, en sørøverkuffert og en opfinderkasse med, som der kan rodes i. 

Forestillingen er primært for børn mellem 2-8 år. 

Forestillinger er støttet af Ole Kirks Fond og A.P Møller og Hustru Chastines Fond til almene formål. 

 

Byrumsinstallation "Den Store Julegave" på vej i Ikast

"Den Store Julegave" - Byrumsinstallation i Ikast Strøgcenter - ideudviklet af Kulturkadencen og produceret og videreudviklet i samarbejde med Produktionsskolen Midt, ProMidt og Vores Ikast (Strøgforeningen).  På "Gaven" vil børn kunne lege,  slå kolbøtter på gavebåndet, som monteres senere i denne uge. Endvidere vil de kunne glide ned eller gemme sig i en mindre rampe i modsatte side af fronten på dette billede. I december vil der endvidere foregå flere events ved gaven, bl.a. workshops for børn, herunder at de kan få lavet julenegle og lave julepynt af anderledes materialer. 

POP UP SHOP - Godt på vej

ProMidt' s JULESHOP åbner på Lørdag. Kulturkadencen har være Inspirator og Projektleder på Produktionskolens innovationsprojekt omkring julen, som har haft overskriften "Tradition med fornyelse". Lærere og elever har selv i samarbejde lavet interiør og produkter til butikken.

Juleshoppen er 1 ud af 3 tiltag i Ikast i juletiden. Senere på måneden bliver der indviet en byrumsinstallation i samarbejde med Strøgforeningen "Vores Ikast". I forbindelse med åbningen af butikken laves der også et mindre streetart-projekt. 

Ikast avis skriver om Kulturkadencen og PROMIDT'S samarbejde

Kulturkadencen er her i efteråret ansat til at udvikle PROMIDT (Produktionsskolen i Ikast) Julemarkedskoncept, herunder også et koncept, som kan brande og sætte PROMIDT på landkortet i det midtjyske.

Det har Ikast Avis skrevet en artikel om, hvor de også omtaler nogle at de produkter og tiltag som PROMIDT igangsætter i Ikast. Bl.a. nævnes byrumsinstallationen "Den store julegave", åbning af POP up juleshop og hvordan der arbejdes med at udvikle nye produkter og interiør ud af forskelligt materiale. 

Artikel

Den store julegave - Byrumsinstallation i Ikast Strøgcenter.

WP_20141020_14_23_33_Pro[2].jpg

Sådan ser en julegave ud (tegning), når den skal forvandles til en byrumsinstallation i Ikast Strøgcenter fra d. 28.11.2014. Børn skal kunne lege og rulle sig på gavebåndet (linjer i midten+stor rund pude), der ialt kræver omkring 8x14 meter grøn pvc pressening, der skal syes på skumpuder. Ved gaven skal der også i julemåneden foregå små workshops for børn og familier. Vi håber på, at vi kan indbygge en mindre rampe på gaven, som der kan glides ned af. Billeder følger af gaven på 4 x 2,50 m, som den folder sig ud hen over november og december måned.

Kulturkadencen, Anne-Mette Sørensen deltager som konsulent og projektleder på Produktionsskolen Midt julemarked 2014, hvor det har været ønsket at kombinere tradition med fornyelse. Produktionsskolen arbejder med 3 udvalgte logoer, som forbindes med julen, "hjertet, gaven og træet" - i nye formater og med nye materialer. Foruden byrumsinstallationen åbnes der midt i november en Pop-Up shop i Strøgcenteret i Ikast, hvor Produktionsskolen foruden produkter står for al indretning, herunder også at skabe podier, interiør bl.a. med inspiration fra de tre nævnte logoer. 


Modtaget Fondsstøtte: Katja finder på - Improfortællinger for børn indlagt på sygehuse.

Kulturkadencen og Projekt - "Katja finder på..." - improfortællinger for børn indlagt på sygehuse i DK har fået bevilget ialt 145.000 kr. fra henholdsvis AP-Møller og Hustru Chastine MC. Kinney Møllers Fond til Almene formål (110.000 kr.) og Ole Kirks Fond på 30.000,- kr. Tak for bevillingen. Budgettet er hermed opfyldt .-) og projektet vil gå igang fra det nye år 2015

PRO-Midt - undervisning og forløb i innovation

Forberedelse til undervisning og forløb på PRO-Midt Ikast, hvor Kulturkadencen er projektleder og skal nytænke Julemarkedet som koncept. Julemarked  har overskriften "Tradition med fornyelse" og eleverne skal i  forløbet og i produktudviklingen arbejde med RETHINK (genbrug), hvor bl.a. hjertet som symbol og produkt skal indgå.

Idag "gik det ud over" nogle bøjler fra Restaffaldet fra festugen i Bruuns Galleri. Mon Triumph, bøjlen eller hjertet har noget imod det??