Blogside - Kreativitet og inklusion

Kulturkadencen har med gode tilbagemeldinger afholdt et kursus i Kreativitet og inklusion i Børnehaven Lemming ved Silkeborg. På baggrund af gode erfaringer udbydes der her på hjemmesiden en ny blog, som italesætter forskellige aspekter af, hvordan kreativitet gennem rum, aktivitet og kommunikation kan bidrage til at højne inklusion og anerkendelse af særlige børn. 

Blogemner publiceres løbende og opslåes gennem kulturkadencens facebookside og Linkedin. 

Blog

Kurser til skoler og Børnehaver om Kreativitet og inklusion kan rekvireres hos Kursusmaker.dk

Bevilling af støtte fra Børnekulturhus Aarhus

Scenografi til show - Katja's Fortælleshow. 

Scenografi til show - Katja's Fortælleshow. 

Kulturkadencen har modtaget 50% støtte fra Børnekulturhus Aarhus til at gennemføre 4 fortælleshows for de 2½ - 4 årige i Malling Dagtilbud. Malling Dagtilbud betaler ligeså 50% af udgifter til show. 

I forbindelse med Fortælleshows udvikles der en prototype på en fortælleterning,  som kombinerer den traditionelle terning med et kreativt islæt. Fortælleterningen vil kunne bruges til  leg og læring for børn ml. 2 ½ til 5 år.  

Tak til Børnekulturhus Aarhus for økonomisk støtte, både til shows og udvikling af Fortælleterning incl. inspirationshæfte.   

 

 

Formidlingtiltag støttet - Børnebog til indlagte børn på sygehuse

Superman flyver hen over storbyen. Transformeret Maske med dingenoter + plastichandske.    

Superman flyver hen over storbyen. Transformeret Maske med dingenoter + plastichandske. 

 

A.P. Møllerske Støttefond har endnu engang støttet tiltag til formidling på Sygehusenes Børneafdelinger. Fonden har bevilliget 50.000 kr. til at igangsætte udvikling af en børnebog til børn ml. 4-8 år, som italesætter sprøjten og masken på nye måder gennem fantasi og fortælling. Vi takker endnu engang for støtten. 

 

Source: Sprøjte og maske på tur

Kreativitet og inklusion

KREATIVITET OG INNOVATION.  Hvordan kan særlige børn opleves, hvis vi ser det ud fra kreativitetens og innovationens synsvinkel? Hvordan kan det Særlige+ udmønte sig i højere grad i hverdagens arbejde med særlige børn frem for øget fokus på diagnose, det begrænsende og til tider besværlige.

Udpluk af pamflet "Kreativitet og inklusion", (s. 2 og 3) som udgives i forbindelse med kurser i daginstitution og skoler. (16 sider ialt) 

1 dags kurser kan rekvireres hos Kursusmaker.dk

Source: kreativitet og inklusion

Kreativitet og inklusion.

I september måned afholder Kulturkadencen gennem Kursusmaker heldagskurset: "Kreativitet og inklusion af særlige børn" hos Børnehuset i Lemming ved Silkeborg. 

Kortfattet vil kursusdagen indeholde nogle tanker på, hvad særlige børn reagerer ekstra stærkt på – følelser, det usagte, stemninger og hvordan rum og kontakt  kan skabes, så fundamentet for tillid og kontakt er optimalt.

Endvidere vil kurset fokusere på; Hvordan det kreative rum og aktivitet kan bruges, så børn, der er særlige (sensitive, specielle, skæve) kan føle sig anerkendt og set af de voksne + kammerater. 

- og som helhed betragtet - hvordan kan "kreativ tænkning" øge vores tendens til at tænke muligheder frem for begrænsninger. 

Ved interesse kan kurset rekvireres gennem Kursusmaker

 

skulptur/trappe lavet af et 5 årigt barn i børnehaven under projekt "Leg og ide" - innovationsprojekt for børn i børnehave (støttet af Børnekulturhus Aarhus).  

skulptur/trappe lavet af et 5 årigt barn i børnehaven under projekt "Leg og ide" - innovationsprojekt for børn i børnehave (støttet af Børnekulturhus Aarhus).  

Fondtildeling til nye Fortælleshows og formidling til sundhedspersonale på sygehuse.

Kulturkadencen har aktuelt modtaget 50.000 kr. fra Harboe Fonden og 50.000 fra Edith og Godfred Kirk Christiansens Fond, samt 10.000 kr. fra Susi og Peter Robinsohns Fond til at fortsætte med Fortælleshows på Sygehuse for indlagte børn. Tildelingen vil også blive brugt til Fortælleformiddage og pamflet henvendt til sundhedspersonale, hvor ansatte vil blive styrket og inspireret i at bruge visuelle billeder og eventyrfortællinger i sygeplejen.  

Vi takker mange gange fondene for støtte. 


 


 

Undervisning på ÅBEN DIALOG

Kulturkadencen  v. Anne-Mette Sørensen underviser medio maj 4 hold a' 25 kursister på efteruddannelses-forløbet "Åben dialog" under Aarhus Kommune. Åben dialog er en 2 årig uddannelse i relations- og netværksarbejde. 

Med titlen "under ordene" skal kursister gennem dialog og oplevelse med papir, farver og pensel opnå indsigt i kommunikationens aspekter under ordene, herunder hvordan processen og arbejdet med det sanselige kan øge bevidstheden om egen kommunikation, mens også set i forholdet til den anden og fællesskabet.  

Kurset afholdes på Brandbjerg Højskole.  

  

 

Fortælling i børnehøjde i sundhedsplejen

Hvordan kan sygehusets sundhedspersonale arbejde med fantasien og fortællingen som metode, når de skal stikke børn eller give maske på?' Via inspirationsmateriale og oplæg tager Kulturkadencen i maj og juni til Roskilde og Kolding Sygehus, hvor sundhedspersonale styrkes i at bruge visuelle billeder og eventyrfortællinger i sundhedsplejen med mindre børn. 

Oplæg og materiale er støttet af A.P.Møller og Hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til Almene formål. 

Der var engang en gammel dame, som elskede at tage på udflugt. Når hun gik tur havde hun ofte sin lille kyse på for at skærme sig selv for vejr og vind. En dag på sin tur så hun et mærkeligt fartøj, der stod midt ude i det grønne og pegede sin spids lige op mod himlen. Sådan et fartøj havde den gamle dame aldrig set før. Måske skulle det på en rejse, og så ville den gamle dame gerne med. Men det var nu ikke så let for..... 

Projekt- og innovationsmanual til ProMidt

Forside

Forside

Kulturkadencen har for Produktionsskole Midt, ProMidt udviklet en Projekt- Event og Innovationsmanual, som en medarbejder kan bruge i forbindelse med etablering af en ny Design og Event-linje på skolen. 

Manualen tager udgangspunkt i praksis, men også med nogle overordnede retningslinjer for at skabe gode og holdbare projekter med kvalitet og læring for elever. 

Manualen er udført i et innovativt Rethink-design, som vægter stofligheden og det unikke i formidling. Akkurat det som også er kendetegnende ved gode projekter. 

Kulturkadencen udarbejder Projektmanual til konkrete organisationer og medarbejdere, både i form af specifikke manualer, men også mentorfunktioner til ansatte ved afholdelse af projektforløb.  

 

Uddrag af indhold

Katja turnerer på sygehuse med fortælleshows.

Katja har samlet en masse rekvisitter på et teater, der skal lukke ned. Rekvisitterne bruger hun igen i nye fortællinger, som hun sammen med børnene finder på. Der var Robotta, som ikke kun komme ud af sin indkøbsvogn. Picasso' forsvundne ur og historien om Babuska, som blev lavet til 5 dukker ud af bare et´ stykke træ. Alle er kommet i knibe og skal hjælpes ved at bruge et af de 3 magiske skrin, den store terning eller nogle af de andre rekvisitter, som Katja har taget med. 

Sanseudstillingen Hist og Her

Sanseudstillingen "Hist og Her" fra Børnekulissen turnerer rundt på biblioteker i Danmark. Kulturkadencen v. Anne-Mette Sørensen har været Kunstner og projektleder på det idemæssige og produktionen af udstillingen. Udstillingen har opnået rigtig god respons - se i vedhæftede link fra Sorø Bibliotek, samt fra Bibliotekarforbundets tidsskrift. 

Link til Bibliotekarforbundets artikel

Link til udtalelse fra Sorø Bibliotek

Link til flere billeder af udstillingen Flickr

billede, kasse.jpg


Det lille improvisationsteater med Katja er snart på banen

Det lille improvisationsteater "Katja finder på..." tager på forårsturne på alle danske sygehuse. Her kan indlagte børn høre historierne om "Køerne på kunstgræs", "Roberta i indkøbskurven" og historien om det "Gyldne ur i Paris".

Børnene kan vælge mellem forskellige ting i kufferter, som kan redde dyr og mennesker ud af forfærdelige kniber. Katja tager bl.a. et et smykkeskrin, en sørøverkuffert og en opfinderkasse med, som der kan rodes i. 

Forestillingen er primært for børn mellem 2-8 år. 

Forestillinger er støttet af Ole Kirks Fond og A.P Møller og Hustru Chastines Fond til almene formål. 

 

Byrumsinstallation "Den Store Julegave" på vej i Ikast

"Den Store Julegave" - Byrumsinstallation i Ikast Strøgcenter - ideudviklet af Kulturkadencen og produceret og videreudviklet i samarbejde med Produktionsskolen Midt, ProMidt og Vores Ikast (Strøgforeningen).  På "Gaven" vil børn kunne lege,  slå kolbøtter på gavebåndet, som monteres senere i denne uge. Endvidere vil de kunne glide ned eller gemme sig i en mindre rampe i modsatte side af fronten på dette billede. I december vil der endvidere foregå flere events ved gaven, bl.a. workshops for børn, herunder at de kan få lavet julenegle og lave julepynt af anderledes materialer. 

POP UP SHOP - Godt på vej

ProMidt' s JULESHOP åbner på Lørdag. Kulturkadencen har være Inspirator og Projektleder på Produktionskolens innovationsprojekt omkring julen, som har haft overskriften "Tradition med fornyelse". Lærere og elever har selv i samarbejde lavet interiør og produkter til butikken.

Juleshoppen er 1 ud af 3 tiltag i Ikast i juletiden. Senere på måneden bliver der indviet en byrumsinstallation i samarbejde med Strøgforeningen "Vores Ikast". I forbindelse med åbningen af butikken laves der også et mindre streetart-projekt.