Udsatte børn taler gennem kroppen.

Kulturkadencen udvikler i samarbejde med Terapeut Solveig Grønborg en materialekuffert og introduktionspamflet, som socialrådgivere, behandlere kan bruge i samtale med udsatte børn i kommuner. For udsatte børn taler endnu mindre gennem ord end "normaltudviklede" børn gør. Forsvaret lukker ordene ned og børn kan have svært ved at udtale sig om forhold til sig selv eller andre, fordi de simpelthen ikke har ordene,  eller at de på grund af manglende støtte aldrig har udviklet ord for bestemte følelser. 

Gennem materialer ex. modellervoks eller leg med dukker kan børnene bedre formulere, hvad de ville sige med ord, hvis de kunne. Eller når børnene modellér eller skaber en figur kan der dannes ord og billeder på barnets tilstand, som børn uden kontakt til kroppen ville have svært ved at formulere. 

At bruge materialer og det kreative kunstneriske sprog vil kunne give nye indblik ind i familier og hos børn, som ellers kan være hermetisk lukket - grundet strategier, som barnet ex.  kan være nødt til at opbygge for at overleve. Socialrådgivere vil gennem læring om barnets sprog, leg og skabelse blive bedre til at tyde barnets reelle vilkår og dermed også have mulighed for at  gribe tidligere ind og give den rette hjælp til barnet og til familien. 

Afprøning af kufferter og introduktionsforløb gennemføres her i foråret som pilotprojekt med Socialrådgivere i Randers og Horsens Kommune. 

www.play-talk.dk

Udpluk at materialer fra kuffert. 

Udpluk at materialer fra kuffert. 

Source: www.kulturkadencen/kreativitet-og-inklusio...