Hvordan kan visuelle og taktile elementer være med til at udvide samtalerummet mellem den voksne og det udsatte barn.

Her er et mindre oplæg fra min 2. virksomhed Play-talk.dk, som har til formål at styrke samtaleforløb mellem professionelle og udsatte børn, bl.a. gennem kreativ brug af visuelle og taktile materialer. 

Det visuelle og taktile som redskab taler ind i børnenes livsverden og derfor er det et oplagt at bruge disse elementer til at få mere kvalificerede samtaler og kontaktforløb med udsatte børn. 

Ovenstående model viser lidt om, hvilke metoder og redskaber Play-talk introducerer til, når der arbejdes med at udvide samtalerummet med udsatte børn, der måske ikke har et stort ordforråd eller som har andre hindringer for en lige-til kontakt. 

Et vigtigt parameter er at bruge sin evne til at lytte, fornemme og mærke barnet som person og menneske. Hvordan kan dette barn inspireres og blive interesseret i at have kontakt og samtale med rådgiver? Her kommer Play-talk kufferten ind med alle sine differentierede materialetyper til børn ml. 4-10 år. Se indhold i kuffert.

Et punkt er også at bruge materialet med inddragelse af kroppen. Eksempelvis i forhold til at bruge dukker som materiale. Her kan Rådgiver vise bevægelser med dukkerne, som illustrerer ex. følelser. Muligheden er også at spejle nogle følelser, som der kan være i en bestemt relation, som barnet beskriver sammen med rådgiver. På den måde kan de visuelle billeder understøtte eller skabe ord for barnets opfattelse. 

Et 4. punkt er at skabe nogle strukturelle samtalegreb, som giver nogle konkrete redskaber til, hvordan Rådgiver gennem materialet kan kommunikationshoppe fra ressourcer og belastninger og tilbage igen, og dermed også sørge for et flow og en vedvarende energi i samtalen. 

Det sidste er, at brug af visuelle materialer kan skabe en tydelig struktur på samtalen og kontakt, som er elementer, der kan bidrage til ro og nærvær med barnet. 

Alle disse aspekter faciliteres gennem et introduktionskursus fra Play-talk i at bruge visuelle materialer til at kvalificere børnesamtalen. Medarbejdergruppen får redskaber og mulighed for konkret at afprøve, hvordan de visuelle materialer kan understøtte og udvide samtalerummet. Via faglig og teoretisk erfaring sætte vi de nye muligheder i forhold til alle de aspekter, som ses til højre i modellen - Rolle, formål, dokumentation etc. , så vi sikrer os at de faglige og professionelle mål også bliver imødekommet. 

Se mere her på link om den teoretiske underbygning i forhold til at bruge visuelle materialer i kommunikation. 

Se her link med konkrete cases fra kommuner og andre aktører, som bruger play-talk kuffert og visuelle materialer i deres daglige samtalearbejde med udsatte børn og familier.  

Hvis I har spørgsmål eller andet, så ring endelig. Kurset tilpasses Jeres behov og kan købes uden eller med inddragelse af Play-talk kufferten.

Kontakt