Anerkendelse

Visuelt arbejde som anerkendende redskab

Gennem det visuelle arbejde findes en anerkendelse, som er mere abstrakt og nonverbal. Det kan være en følelse af at opnå meningsfuld kontakt vores kerne - med vores personlighed, som den nu udfolder sig. 

Ved at bruge det visuelle arbejde og det “at skabe” kan barnet få en indsigt i, hvordan det er at være i et flow med følelse af selvforglemmelse og velvære. 
 
Det er almindelig kendt at mennesker med et sårbart sind kan finde ro og mening i at arbejde kreativt. 

Ved at arbejde bevidst med at skabe rum for udfoldelse og ideer kan vi styrke særligt sensitive børn med at danne og anerkende sit eget jeg. Dette kan især være vigtigt, hvis der ex. i  hjemmet er problemer ud over det almindelige, herunder med mangelfuld følelsesmæssig spejling.  

Det at arbejde visuelt behøver ikke kun at være at arbejde med kunst. Kunst kan også være en filosofi, en måde at leve på, en måde at tænke på og sanse verdenen. Vores verden er fuld af kombinationer, farver, udtryk og nuancer. Vi ser det ofte ikke, fordi vi ikke er bevidste om, hvordan vi kan forfine vores syn eller se de store fortællinger i det små.

Børn og særlige børn kan ofte være en guide til at sætte pris på de små ting. De har lige opdaget verdenen og vil gerne undersøge den, også i detaljen. Peter ser en blomst, hvor han tager den, beskriver den i små detaljer, rør ved bladene og vil gerne have besvaret spørgsmålet om, hvorfor blomsten har små fine tråde eller lyser på en bestemt måde. Hvis vi voksne lader nærværet vokse netop i den situation vil vi sammen med Peter kunne forstørre øjeblikket og indsigten i skønheden.

Nærværet i den sanselige oplevelse kan for det udsatte barn være et spejle på skønheden og nærværet, der findes i verden. Kunsten og det sanselige kan opbygge en "erstatningsverden", som barnet senere kan bygge bro til virkeligheden gennem.