hjælp til udsatte børn

Cross over - improvisation

For mange særlige børn findes det passionerede i at krydse over. Altså du kan sætte dem til en opgave, men de vil måske pludselig finde mening i at inddrage noget andet - ex. laver de en figur (billedkunst), men vil pludselig lave teater, lege, spise etc. Altså de finder værdi i improvisationen, det umiddelbare og impulsive. Det at finde på.

"ide" rummet

"ide" rummet

Det kan blive et problem i meget styrede rammer, hvor et rum passer til en aktivitet, et andet rum til en anden. Eller i meget organiserede hverdage, hvor bestemte klokkeslet styrer aktiviteterne i løbet af dagen.

Børnene skal også lære rammer. Altså kl. dét gør du det. Eller nu skal du koncentrere dig om en ting, inden du gør noget andet.

Men det er også vigtigt at lave rum for improvisation og ekspression. Både fordi der er masser af læring og iderigdom i at arbejde sådan (faser i innovationsprocesser), men også fordi det kan være en del af det særlige barns natur.

Hvis disse talenter og egenskaber ikke bliver styrket eller anerkendt kan et særligt barn reagere med megen aggression, oprør,  lavt selvværd eller tilbagetrækning.

Børn og især særlige børn har brug for tid til at fordybe sig i det de synes er interessant. På den måde kan der skabes mere ro og mere overskud til at samarbejde og imødekomme andre.

En måde at dæmpe “konflikterne” i overgangsperioder til noget mere struktureret er at forberede det særlige barn i god tid og være opmærksom på mængden af informationer.

Eksempel. Der er “fri leg” i værkstedet og i et roligt øjeblik siger jeg til barnet:

“Den næste time er der “fri leg” i værkstedet og så skal vi rydde op. 10 min. før du skal rydde op, så siger jeg det til dig, - aftale"?

Og næste:

“Om 10 min. skal du rydde op, så nu skal du gøre dit projekt færdig”. Når projektet er færdigt og der ryddes op kan der introduceres en ny melding. “Når vi har ryddet op, så skal du spise - aftale?

 

Teksten er et uddrag af pamfletten "Kreativitet og inklusion" (20 sider) som medfølger kursus om samme emne. Kursus om Kreativitet og inklusion kan rekvireres via kursusmaker.dk
 
Source: /crossover-improvisation

Udsatte børn taler gennem kroppen.

Kulturkadencen udvikler i samarbejde med Terapeut Solveig Grønborg en materialekuffert og introduktionspamflet, som socialrådgivere, behandlere kan bruge i samtale med udsatte børn i kommuner. For udsatte børn taler endnu mindre gennem ord end "normaltudviklede" børn gør. Forsvaret lukker ordene ned og børn kan have svært ved at udtale sig om forhold til sig selv eller andre, fordi de simpelthen ikke har ordene,  eller at de på grund af manglende støtte aldrig har udviklet ord for bestemte følelser. 

Gennem materialer ex. modellervoks eller leg med dukker kan børnene bedre formulere, hvad de ville sige med ord, hvis de kunne. Eller når børnene modellér eller skaber en figur kan der dannes ord og billeder på barnets tilstand, som børn uden kontakt til kroppen ville have svært ved at formulere. 

At bruge materialer og det kreative kunstneriske sprog vil kunne give nye indblik ind i familier og hos børn, som ellers kan være hermetisk lukket - grundet strategier, som barnet ex.  kan være nødt til at opbygge for at overleve. Socialrådgivere vil gennem læring om barnets sprog, leg og skabelse blive bedre til at tyde barnets reelle vilkår og dermed også have mulighed for at  gribe tidligere ind og give den rette hjælp til barnet og til familien. 

Afprøning af kufferter og introduktionsforløb gennemføres her i foråret som pilotprojekt med Socialrådgivere i Randers og Horsens Kommune. 

www.play-talk.dk

Udpluk at materialer fra kuffert. 

Udpluk at materialer fra kuffert. 

Source: www.kulturkadencen/kreativitet-og-inklusio...