udsatte børn

Cross over - improvisation

For mange særlige børn findes det passionerede i at krydse over. Altså du kan sætte dem til en opgave, men de vil måske pludselig finde mening i at inddrage noget andet - ex. laver de en figur (billedkunst), men vil pludselig lave teater, lege, spise etc. Altså de finder værdi i improvisationen, det umiddelbare og impulsive. Det at finde på.

"ide" rummet

"ide" rummet

Det kan blive et problem i meget styrede rammer, hvor et rum passer til en aktivitet, et andet rum til en anden. Eller i meget organiserede hverdage, hvor bestemte klokkeslet styrer aktiviteterne i løbet af dagen.

Børnene skal også lære rammer. Altså kl. dét gør du det. Eller nu skal du koncentrere dig om en ting, inden du gør noget andet.

Men det er også vigtigt at lave rum for improvisation og ekspression. Både fordi der er masser af læring og iderigdom i at arbejde sådan (faser i innovationsprocesser), men også fordi det kan være en del af det særlige barns natur.

Hvis disse talenter og egenskaber ikke bliver styrket eller anerkendt kan et særligt barn reagere med megen aggression, oprør,  lavt selvværd eller tilbagetrækning.

Børn og især særlige børn har brug for tid til at fordybe sig i det de synes er interessant. På den måde kan der skabes mere ro og mere overskud til at samarbejde og imødekomme andre.

En måde at dæmpe “konflikterne” i overgangsperioder til noget mere struktureret er at forberede det særlige barn i god tid og være opmærksom på mængden af informationer.

Eksempel. Der er “fri leg” i værkstedet og i et roligt øjeblik siger jeg til barnet:

“Den næste time er der “fri leg” i værkstedet og så skal vi rydde op. 10 min. før du skal rydde op, så siger jeg det til dig, - aftale"?

Og næste:

“Om 10 min. skal du rydde op, så nu skal du gøre dit projekt færdig”. Når projektet er færdigt og der ryddes op kan der introduceres en ny melding. “Når vi har ryddet op, så skal du spise - aftale?

 

Teksten er et uddrag af pamfletten "Kreativitet og inklusion" (20 sider) som medfølger kursus om samme emne. Kursus om Kreativitet og inklusion kan rekvireres via kursusmaker.dk
 
Source: /crossover-improvisation

Udsatte børn taler gennem kroppen.

Kulturkadencen udvikler i samarbejde med Terapeut Solveig Grønborg en materialekuffert og introduktionspamflet, som socialrådgivere, behandlere kan bruge i samtale med udsatte børn i kommuner. For udsatte børn taler endnu mindre gennem ord end "normaltudviklede" børn gør. Forsvaret lukker ordene ned og børn kan have svært ved at udtale sig om forhold til sig selv eller andre, fordi de simpelthen ikke har ordene,  eller at de på grund af manglende støtte aldrig har udviklet ord for bestemte følelser. 

Gennem materialer ex. modellervoks eller leg med dukker kan børnene bedre formulere, hvad de ville sige med ord, hvis de kunne. Eller når børnene modellér eller skaber en figur kan der dannes ord og billeder på barnets tilstand, som børn uden kontakt til kroppen ville have svært ved at formulere. 

At bruge materialer og det kreative kunstneriske sprog vil kunne give nye indblik ind i familier og hos børn, som ellers kan være hermetisk lukket - grundet strategier, som barnet ex.  kan være nødt til at opbygge for at overleve. Socialrådgivere vil gennem læring om barnets sprog, leg og skabelse blive bedre til at tyde barnets reelle vilkår og dermed også have mulighed for at  gribe tidligere ind og give den rette hjælp til barnet og til familien. 

Afprøning af kufferter og introduktionsforløb gennemføres her i foråret som pilotprojekt med Socialrådgivere i Randers og Horsens Kommune. 

www.play-talk.dk

Udpluk at materialer fra kuffert. 

Udpluk at materialer fra kuffert. 

Source: www.kulturkadencen/kreativitet-og-inklusio...

Rum til at være - tid til at lære.

I en undersøgende og eksperimenterende kontekst kan rum med for meget definition eller “for pænt” interiør være en hæmsko for særlige børn. Konflikter skabes ofte der, fordi børnene keder sig eller der er for lidt udfordring. 

Ved at arbejde bevidst med at lave “arbejdsstationer” for det eksperimenterende barn kan konflikter drosles ned og barnet kan få sit krudt brændt af. 

 - Der skal være plads til at være - ligesom når vi voksne tager i sommerhus. Ikke for pænt, men rart og varmt med indbydende farver i blandt indbo, der må berøres.  

-Et rum, som taler til mange sanser med udpræget taktilitet ex. en lille væg, hvor der også er plads til noget materiale, barnet kan undersøge, kradse, eller mærke på, ex. bobleplast, sandpapir. 

- mindre udkigsposter eller siddepladser, hvor der også er plads til børn, der bare gerne vil kigge og observere. 

- Brug evt. gammelt legeinteriør på en ny måde - Eksempelvis hæng et dukkehus op på et redskabsskur udenfor. 

- inviterende materialeudbud, som er indbydende at gå til. Lidt ligesom at sammensætte et festligt “Ta’ selv bord til påskefrokosten”.  Der skal være max. 5 ting at vælge imellem og det er altid godt at tilføre lidt nyt hver gang.   

 Vær til stede i nuet som voksen. Skab en stemning af noget, der ikke bliver forstyrret og sæt en tydelig ramme for at kunne deltage. (ikke råbe ex.) 

Source: /kreativitet-og-inklusion-blog/2015/10/22/...

Visuelt arbejde som anerkendende redskab

Gennem det visuelle arbejde findes en anerkendelse, som er mere abstrakt og nonverbal. Det kan være en følelse af at opnå meningsfuld kontakt vores kerne - med vores personlighed, som den nu udfolder sig. 

Ved at bruge det visuelle arbejde og det “at skabe” kan barnet få en indsigt i, hvordan det er at være i et flow med følelse af selvforglemmelse og velvære. 
 
Det er almindelig kendt at mennesker med et sårbart sind kan finde ro og mening i at arbejde kreativt. 

Ved at arbejde bevidst med at skabe rum for udfoldelse og ideer kan vi styrke særligt sensitive børn med at danne og anerkende sit eget jeg. Dette kan især være vigtigt, hvis der ex. i  hjemmet er problemer ud over det almindelige, herunder med mangelfuld følelsesmæssig spejling.  

Det at arbejde visuelt behøver ikke kun at være at arbejde med kunst. Kunst kan også være en filosofi, en måde at leve på, en måde at tænke på og sanse verdenen. Vores verden er fuld af kombinationer, farver, udtryk og nuancer. Vi ser det ofte ikke, fordi vi ikke er bevidste om, hvordan vi kan forfine vores syn eller se de store fortællinger i det små.

Børn og særlige børn kan ofte være en guide til at sætte pris på de små ting. De har lige opdaget verdenen og vil gerne undersøge den, også i detaljen. Peter ser en blomst, hvor han tager den, beskriver den i små detaljer, rør ved bladene og vil gerne have besvaret spørgsmålet om, hvorfor blomsten har små fine tråde eller lyser på en bestemt måde. Hvis vi voksne lader nærværet vokse netop i den situation vil vi sammen med Peter kunne forstørre øjeblikket og indsigten i skønheden.

Nærværet i den sanselige oplevelse kan for det udsatte barn være et spejle på skønheden og nærværet, der findes i verden. Kunsten og det sanselige kan opbygge en "erstatningsverden", som barnet senere kan bygge bro til virkeligheden gennem.