IMG_8735_300dpi.jpg

Brug leg til læring

Leg og proces skaber medrivende læring for børn

Kursus - Rekvirer kurset hos kursusmaker.dk - klik her

Et kursus for pædagoger i dagtilbud for børn fra 0-6 år

Når vi som voksne skaber en leg sammen med børn oplever de mere ejerskab og indflydelse på egen læring. Barnet kan også opleve, at der skabes en dybere forankret relationer til andre børn når de støttes i en god leg sammen med andre børn.

I de nye læreplaner er der et øget fokus på leg, proces og samskabelse med børn. Kurset giver fornyet inspiration til, hvordan vi som voksne kan inddrage os selv mere aktivt i legen og processen sammen med børnene.

Vi vil arbejde med leg, proces og samskabelse som en pædagogisk metode, hvor vi teoretisk og praktisk undersøger, hvad leg betyder for børns læring og involvering. Der vil blive lagt vægt på, hvordan man indtænker en struktur, der kan indarbejde leg og proces aktivt i hverdagen for voksne. Det er vigtigt, hvis man for alvor skal implementere legen i hverdagen på en institution, hvor uforudsigelighed og praktiske opgaver let kan overtage det daglige fokus.

Indhold 
Vi vil have fokus på, hvad der optager medarbejderne, og hvor de især gerne vil have nye metoder til at forstå leg, samskabelse og læringsrum som centrale elementer.

Vi vil gøre brug af viden og øvelser inden for:

  • Improvisation - sig ja, og gå med i børnenes fortælling. 

  • At arbejde med proces frem for resultat, hvor nysgerrighed er drivkraften.

  • Innovationsprocesser med lege, hvor kendte ting får nye betydninger. 

  • Skabelse af læringsrum med omtanke for det æstetiske, mangfoldige, men med en tydelig rammesætning. 

  • Struktur - hvordan skaber vi som voksne rammer for at kunne lege og give sig hen i processer?Små fortællinger, der griber fat i nuet og tilstedeværelsen kan være med til at udvikle relationer, men også selvfølelsen og anerkendelsen hos almindelige, såvel som særlige børn. Den kreative og innovative tankegang kan være med udvide rum og fortællinger, så meningsfulde møder varer længere og som også vil imødekomme børnenes lyst til leg, indflydelse og eksperimenteren.

Læs mere her om kurset hos kursusmaker. Link

 

Brug visuelle materialer til at styrke kontakt og motivation hos udsatte børn.

Kursus og foredrag: 

Brug af visuelle materialer til at styrke kontakt og motivation for udsatte børn.

Kursus for professionelle. Kurset inddrager opkvalificering i at inddrage narrative metoder og sansning som motivationsskaber. 

Se yderligere beskrivelse og pris hos kulturkadencen 2. del af virksomhed: www.play-talk.dk

 

 

 

Pris: 

Kursus på 6 timer (16 deltagere)- incl. materialer: 11.500 kr.                                                                                  

Foredrag på 1½ time: 7.000 kr.

Priser er excl. moms og kørsel.