Kulturkadencen tilbyder kurser og foredrag til professionelle, som arbejder med udsatte borgere - børn, unge og voksne. 

Kurserne omhandle, hvordan det kreative, meningsfyldte og sansende som metode kan bidrage til at styrke nærværet og relationerne i det sociale arbejde, samtidig med at det højner medarbejderens arbejdsglæde. 

 

 

Den passionerede medarbejder i samarbejde med den udsatte borger. 

Kursus:

Hvordan kan arbejdet med medarbejdernes ideer, passion og kreativitet højne arbejdsglæden, samtidig med at udsattes selvværd, deltagelse og tilknytning styrkes?

Læs link med uddybende beskrivelse. 

(Kurset skræddersyes til den målgruppe det henvender sig til - udsatte børn, unge eller voksne. 

  • Kursusindholdets tanke og indhold tilbydes også som 1½ times foredrag. 

Skriv eller ring gerne for flere oplysninger. 

 

Sindsronøgler

Kursus:

SINDSRO-NØGLEN

Dansk udgave af CALM DOWN KIT med æstetiske og sanselige virkemidler, som brugere selv udvikler. 

Kursus for medarbejdere (evt. sammen med brugere) i at fremstille Sindro-nøgler til at fremme sindro og udvikling. 

Se link med uddybende beskrivelse. 

Skriv eller ring gerne for flere oplysninger.                                                                           

                                                                                                                                          

 

Brug visuelle materialer til at styrke kontakt og motivation hos udsatte børn.

Kursus og foredrag: 

Brug af visuelle materialer til at styrke kontakt og motivation for udsatte børn.

Kursus for professionelle. Kurset inddrager opkvalificering i at inddrage narrative metoder og sansning som motivationsskaber. 

Se yderligere beskrivelse og pris: www.play-talk.dk

 

 

 

Pris: 

Kursus på 6 timer (16 deltagere)- incl. materialer: 11.500 kr.                                                                                  

Foredrag på 1½ time: 7.000 kr.

Priser er excl. moms og kørsel.   

 
iStock-490772190.jpg

Kreativitet og fortælling styrker udsatte børn. 

Kursus eller foredrag: 

Små fortællinger, der griber fat i nuet og tilstedeværelsen kan være med til at udvikle relationer, men også selvfølelsen og anerkendelsen hos almindelige, såvel som særlige børn. Den kreative og innovative tankegang kan være med udvide rum og fortællinger, så meningsfulde møder varer længere og som også vil imødekomme børnenes lyst til leg, indflydelse og eksperimenteren.

Gennem kurset eller foredraget vil I få eksempler på, hvordan I ved mindre greb i hverdagen kan arbejde med små forandringer i rum eller lege, så i understøtter børnenes naturlige læring gennem leg og skaberglæde. Gennem disse små forstyrrelser vil I også som pædagogisk personale opleve børnenes iderigdom og nærvær, som vil give mere arbejdsglæde.

Kurset vil indeholde øvelser til medarbejdere - foredrag vil indeholde ex. på øvelser. 

 

Alle deltagere til foredrag eller kursus vil modtage et Inspirationshæfte, som giver direkte eksempler til inspiration til hverdagen.  

Kursus - 16 deltagere incl. materialer og introduktionshæfte - 6 timer: 9500,- kr. excl. moms og transport.

Foredrag - 1½ time, frit deltagerantal - 25 introduktionshæfter - 7.500 kr. excl. moms og transport.  

Se Udtalelse fra kursus afholdt i børnehave. 

Se blog med forskellige ideer og tanker omkring kreativitet og inklusion: