Referencer

Kulturkadencens indehaver Anne-Mette Sørensen har siden 2002 kombineret sin socialfaglige baggrund med kunst, kreativitet, innovation og undervisning henvendt til både børn og voksne.

Anne-Mette Sørensen er oprindelig uddannet Socialrådgiver og Supervisor hos Albatros, Aarhus. I 2017 er hun uddannet Fairstart instruktør indenfor tilknytning- og udviklingspsykologi (Fairstart Foundation).  

I 2006 startede Anne-Mette sin selvstændige virksomhed, som idag primært arbejder indenfor projektledelse og undervisning, samt udvikling af kulturprojekter, social-kulturelle initiativer og intervention. 

Værdien i virksomheden er at igangsætte og kreere initiativer, som samtænker det motiverende, deltagende og innovative med gode traditioner indenfor socialområdet, det pædagogiske og i sundhedssektoren. 

 

 

 

Kompetenceudvikling i organisationer/institutioner.  

Konstitueret pædagog i D.I.I. Spiloppen, Tranbjerg 2018. 

Supervisionsforløb STU vejledere, Aarhus Kommune 2017.

Underviser socialrådgiver i kommuner  m.fl. i børnesamtaler og brug af visuelle materialer 2016-. 

Underviser socialrådgiverstuderende VIA i at bruge visuelle materialer i samtaler med udsatte børn 2016/2017

Pamflet om "Brug af fortælling og visuelle billeder i plejen" udgives til at alle sygehusenes børneafd.  i DK (fondsstøttet). Materialet er blevet en del af pensumlisten for klinisk undervisning på Århus Universitetshospital/Skejby Sygehus 2016

Børnehaven Lemming - Kursusdag "Kreativitet og inklusion af særlige børn" 2015 - Udtalelse

Åben Dialog - Aarhus Kommune.  Efteruddannelse for personale, der arbejder i Socialpsykiatrien. - 4 Workshops i kommunikation Titel: "Under ordene" 2015

Produktionsskole Midt, Ikast. Formidling og coaching til medarbejdere i at skabe nye undervisningsformer - 2014

Undervisning til sundhedspersonale på Danske Sygehuse - "Fortælling i børnehøjde" 2015-

Kursusmaker - forløb for pædagoger 2012-2016

Saxild Børnehus  - "At arbejde eksperimenterende" 2008

Mårslet Kunstskole - Kurser for pædagoger i kunst og udtryk. 2006-2008

Conmentor 2005

Projektleder og supervisor, Reva Trollesbo og Div. Sygedagpengeprojekter. 2001

 

Kompetenceudvikling, Vejledning og undervisning- Sociale organisationer og projekter.

Inviteret deltager: Innovation Region Syddanmark; Emne: Hvordan samskabelse med børn og unge i psykiatrien kan fremmes?

Solbakkens Fritidsskole - 2015

Produktionsskole Midt - udvikling af nye undervisningsformer indenfor innovation og motivation. 2014

FO-Aarhus - Daghøjskolen Kvindeliv 2010

AOF - Horsens Daghøjskole 1997-2000

Socialrådgiver, Dansk Flygtningehjælp 1995-1997

Socialrådgiver, Aarhus Kommune 1995

Selvhjælpsforeninger, herunder Christine Centeret i Århus 2009-2011

 

Innovationprojekter/Kreative produkter.

Udvikling af "Play-talk" koncept og samtalekuffert, som skal bruges til at understøtte samtaler ml. socialrådgivere og udsatte børn ml. 4-10 år. Udviklet i samarbejde med Terapeut Solveig Grønborg og 2 kommuner 2015

Fortælleterningen "Tril" til de 2-6 årige - Udvikling af koncept støttet af Børnekulturhus Aarhus 2015

ProMidt, Produktionskolen Midt (Konceptudvikler, projektmager og konsulent) 2014-2015

Multikas (Produceres af ARTWOOD) 2012

Kunstborde/bænke 2012

 

Udstillinger - kunstnerisk/kreativ projektledelse.

Vita Park, Odder. Udvikler Udstillingskoncept 2018 for børn. 

ProMidt - Byrumsinstallation i Strøgcentret Ikast - "Den Store Julegave" 2014 

Børnekulissen - Sanseudstilling 2014 

Mårslet Kunstskole/Kulturkadencen, opstartet 2006

Odder Museum 2005

 

Kunstnerisk anerkendelse. 

Optaget på Charlottenborg Forårsudstilling 2013

Optaget på Kunstnernes Efterårsudstilling 2010 og 2009

Optaget på Kunstnernes Påskeudstilling 2010

 

Fundraising.

Kulturkadencen har i perioden 2008- ansøgt og fået over 1,8 millioner hjem i fondsstøtte til forskellige projekter. 

Udviklet aktivitetskufferter til udsatte børn og unge og deres mentorfamilier, Mentorbarn 2018. 

Effektkunst på HC Andersens Børnehospital. Igangsættes 2017- 

Børnebog "Sprøjte og maske på tur" - Formidling til børn indlagt på sygehuse 2015. 

Formidling af fortælling til plejepersonale på sygehuse + fortælleforløb 2015. 

Fortælleforløb på sygehuse for børn 2014. 

Billedkunstprojekt på sygehuse for børn 2011-2014 

Kunst og Kreativitetsforløb for brugere af selvhjælpsforeninger 2010 

Fortælle- og billedkunstprojekt for børn - Sygehuse 2008-2010 

 

Børn og kunstneriske/pædagogiske projekter. 

Musik- og fortælleforløb med bl.a. brug af guitar; Vuggestuen D.I.I. Spiloppen. 

Projekt "Leg nyt med de kendte" i Tranbjerg Dagtilbud. Udviklings/ innovationsprojekt henvendt til pædagoger og børn 2017-2018. Støttet af Børnekulturhus Aarhus. 

"Katja's Fortælleshow" for de 2½-3½ årige i Malling Dagtilbud 2015 - støttet af Børnekulturhus Aarhus.

Aarhus Festuge 2014 - " Same but differerent". Ugearr. i Bruuns Galleri. 2014

Sygehuse og Børnepsykiatriske afd. i hele DK/Fortælling og Billedkunst 2008-2015

Projekt "Leg og ide" Børnehaven Østerskov og Børnehuset Tværgade 2012-2013 - Støttet af Børnekulturhus Aarhus

Pædagogisk arbejde i børnehaver og vuggestuer, herunder med støttefunktioner i forhold til særlige børn.  2012-

"Skulptur ved vandet" - workshop og udstilling ved vandet - Børnehaven Østerskov 2012 - Støttet af Børnekulturhus Aarhus

Billed- og medieskolen i Aarhus 

Tulipan Teatret 2008-2010

Børnehaven Tværgade 2013

15 Biblioteker i Østjylland, herunder Hovedbiblioteket i Aarhus, Odder, Horsens etc. 2008-2011

Mårslet Kunstskole/Kulturkadencen, opstartet 2006-

 

Bestyrelsesposter

Teater Astra, bestyrelsesmedlem 2010-2012