SINDSRO-NØGLEN

Dansk udgave af CALM DOWN KIT med æstetiske og sanselige virkemidler, som brugere selv udvikler. 

 

 

Baggrund:

Det er almindeligt kendt at kreativt arbejde kan berolige og virke afslappende på sindet, hvis et menneske er præget af uro, angst eller anden form for sårbarhed. Ud fra Susan Harts teorier styrker det visuelle, taktile og skabende arbejde også den nederste del af hjernen. Det kan forøge den udsatte borgers evne til mentalisering og involvering. Sindsro nøglen kan bruges til at fremme det narrative, som for borgeren kan være med til at danne nye selvbilleder og identitetsopfattelser, som kan igangsætte og fastholde udvikling.

Formål og Indhold: En SINDSRO nøgle kan som ex. bestå af et antal kort påført en nøglering. Hver kort i nøglen er påført et sindsro udsagn, som giver mening for bruger. Det kan også være en ”nøgle” med materialer, som for borgeren virker beroligende at røre ved eller som skaber ”gode erindringer”. Sindsro nøglen er udviklet af borger selv i samarbejde med medarbejder. Borgeren kan ved uro og angst bruge sin personlige sindsronøgle til at styrke den positive tanke og handling, som ud fra egen reflektion skaber sindsro. Sindsro nøglens værdi og budskab understøttes og styrkes af det processuelle arbejde, der er ved at arbejde med visuelle udtryk, herunder valg og sammensætning af symboler, materialer og taktilitet. 

Kursus:  Kulturkadencen v. Anne-Mette Sørensen tilbyder medarbejdere(evt. sammen med brugere) et 1-dages kursus eller 2 halvdagskurser i at igangsætte og udvikle sindsro-nøgler. Kulturkadencen medbringer diverse inspirerende materialer og prototyper, som inspiration til at lave forskellige typer af sindsro-nøgler. Det er muligt efter kurset at rekvirere en Start kit-box, som medarbejdere kan bruge i det videre samarbejde med brugere om at lave sindsro nøgler.

Medarbejdere vil på kursus få erfaring med at lave kort gennem egen proces, samt få inspiration og viden om, hvordan kortene kan bruges i det daglige med brugere. Til kurset medfølger et inspirationshæfte, som opsummerer kursusdagen, herunder den teoretisk baggrund for metoden. Der er ikke krav om kreative talenter eller erfaringer for at kunne deltage på kurset. 

Pris:  

  • 1 kursusdag med 16 deltagere incl. introduktionshæfter til alle - 6 timer.  11.500 kr.
  • Start Kit box med værktøj og materialer; 4995 kr. excl. moms.  

Priser er excl. moms, fragt og evt. kørsel. Nævnte priser er vejledende.

Download folder om Sindsronøgle, kursus og tilbud. Link 

Kontakt