Supervision til medarbejdere

Præsentation: 

I arbejdet med udsatte børn, unge og voksne er det vigtigt at kunne inspirere og være tydelig i relationen. At brugeren kan "mærke" rådgiver både som menneske og som professionel.  

Supervisionsforløb kan efter behov indeholde undervisning indenfor tilknytningsteori og udviklingpsykologi. Supervisionen vil gå i dybden med, hvordan relationsarbejdet kan styrkes gennem den fagprofessionelles menneskelige egenskaber, kommunikation og andre forskningsbaserede metoder til at imødekomme og udvikle tilknytningsskadede børn og unge. 

Supervision og undervisning vil vægte dialog og vi vil grundigt undersøge ressourcer og problematik(-ker). Vi vil skabe overblik gennem bla. visuel facilitering og inddrage alle de aspekter, der har indflydelse på casen - viden, netværk, indsatser, relationskompetencer, fagpersonlige overvejelser mv.

Supervisionen vil fokusere på, hvad der skaber mening, livsglæde og opleves ressourcefyldt for bruger i sammenhæng med, hvad der er fagligt og organisatorisk muligt at gennemføre.  

Se her i video, hvad en vejleder fra STU, Aarhus Kommune har fået ud af et supervisionforløb, hvor medarbejdergruppen også fik undervisning i tilknytning- og udviklingspsykologi